Anna Budzyńska

Prezes Fundacji

- absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Wokalno - Aktorskiego poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie prof. dr hab. Antoniny Kowtunow
- obecnie aktywna śpiewaczka młodego pokolenia, specjalizująca się w wykonawstwie muzyki barokowej, współczesnej i kameralnej
- solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu
- doktorantka Akademii Muzycznej w Poznaniu
- stypendystka Marszałka Wielkopolski w dziedzinie kultury
- wieloletnia solistka Chóru Akademickiego UAM
- swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich m. in. z Cecilią Bartoli, Silvaną Bazzoni, Teresą Żylis – Gara, Elizabeth Vidal, Jadwigą Rappé, Anną Radziejewską czy Evą Blahovą i Heleną Łazarską
- ma na swoim koncie liczne nagrania płytowe

www.annabudzynska.com

Barbara Małuszyńska

Przewodnicząca Rady Fundacji

fundator Fundacji Świat Możliwości
- obecnie Przewodnicząca Rady Fundacji
- trener, nauczyciel, manager ze specjalizacją w marketingu i zarządzaniu
- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
- ukończyła szkolę trenerów biznesu Kontrakt OSH; posiada też międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami PMI (Project Management Institute)
- na rynku konsultingowym i szkoleniowym pracuje od ponad 13 lat
- doświadczenie z zakresu zarządzania i przygotowywania projektów edukacyjnych i marketingowych,  zdobyła pracując w firmach konsultingowych w USA i w Polsce
- obecnie pracuje jako Dyrektor (zarządza działem projektów w agencji video marketingowej FILMPOINT)
- pasjonuje się nowoczesnymi metodami edukacji i bardzo wierzy, że edukacja online może zmieniać świat
- od 15 lat uczy hobbystycznie języka angielskiego (głównie dzieci) i śpiewa

Maria NaganowskaCzłonek Rady Fundacji- absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z tytułem doktora
- aktywny tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego
- miłośniczka literatury i podróży, pasjonatka muzyki i teatru


Barbara Naganowska

Członek Rady Fundacji- biolog, zajmuje się genetyką roślin
- profesor zwyczajny w Państwowej Akademii Nauk
- meloman, aktywny uczestnik życia kulturalnego

http://www.igr.poznan.pl/pl/o-instytucie/struktura/zaklad-genomiki/zespol-genomiki-strukturalnej-i-funkcjonalnej

Agnieszka Żerdzińska

Członek Rady Fundacji


Fundacja Świat Możliwości

NIP: 7811873671

REGON: 301939394

KRS: 0000398777

NUMER KONTA BANKOWEGO:
56 2490 0005 0000 4530 9506 9162