Fundacja Świat Możliwości została powołana w 2011 roku. W założeniu jej celem było umożliwienie społecznej współpracy grupom ekspertów z różnych dziedzin biznesu, nauki i sztuki, dlatego koncentrowała się na działaniach edukacyjnych, aktywności społecznej i charytatywnej oraz podejmowaniu inicjatyw kulturalnych.

Z czasem najprężniej rozwinęła się działalność Fundacji w dziedzinie kultury, która obecnie stała się naszym głównym obszarem zainteresowania.

W Fundacji Świat Możliwości skupiamy się na:

  • aktywizowaniu życia kulturalnego,
  • inicjowaniu wydarzeń promujących kulturę wysoką,
  • wspieraniu szeroko pojętej edukacji,
  • tworzeniu przestrzeni dla działań artystycznych,
  • organizowaniu wymiany doświadczeń i  myśli, także na polu międzynarodowym,
  • finansowaniu inicjatyw twórczych i stypendiów umożliwiających rozwój wybitnych jednostek,
  • organizowaniu imprez charytatywnych.

Statut Fundacji

Fundacja Świat Możliwości

NIP: 7811873671

REGON: 301939394

KRS: 0000398777

NUMER KONTA BANKOWEGO:
56 2490 0005 0000 4530 9506 9162