Fundacja rozpoczyna współpracę z projektem edukacyjno - kulturowym Młoda Malta 2017, organizowanym przez Collegium Da Vinci. Wieńczący go festiwal teatralny jest podsumowaniem całorocznego projektu edukacyjnego, w którym uczestniczą szkoły z całego świata.
W ramach współpracy przygotujemy koncert w trakcie uroczystości inauguracji festiwalu w Auli Artis Collegium Da Vinci 5 czerwca 2017. Zapraszamy!

Głównym celem projektu Młoda Malta jest stworzenie „żywego” forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji i otwartości na „inność”. Młodzież z zaangażowanych w projekt szkół uczestniczy w całorocznym projekcie edukacyjnym, przygotowującym ich do festiwalu teatralnego, który jest punktem kulminacyjnym projektu.

Szczegóły projektu można znaleźć po adresem:
http://davinciszkola.pl/2015-09-11-07-37-56/mloda-malta/o-projekcie

Fundacja Świat Możliwości

NIP: 7811873671

REGON: 301939394

KRS: 0000398777

NUMER KONTA BANKOWEGO:
56 2490 0005 0000 4530 9506 9162