Po pięciu latach pracy przyszła pora na zmiany. Dziękujemy bardzo poprzednim władzom za włożony czas, wysiłek i pomysły w rozwój Fundacji. Nowo obrany Prezes i Rada Fundacji rozpoczynają pracę w nowej siedzibie.

Przez pięć lat wyklarował się kierunek rozwoju Świata Możliwości – będzie nim kultura, sztuka i edukacja. Dlatego w roku 2016 zostały wprowadzone niewielkie zmiany w Statucie Fundacji, który dostępny jest w zakładce „O Fundacji”.     

Powstała także nowa strona internetowa, którą niniejszym inaugurujemy!

Mamy nadzieję, że szybko i ta strona zapełni się naszymi projektami, realizacjami i relacjami z przeprowadzonych wydarzeń!

Fundacja Świat Możliwości

NIP: 7811873671

REGON: 301939394

KRS: 0000398777

NUMER KONTA BANKOWEGO:
56 2490 0005 0000 4530 9506 9162