Powoli opadają emocje po pierwszej edycji festiwalu w Siemianicach. By na chwilę zatrzymać czas, zapraszamy do przeglądania fotorelacji. Dla tych, co byli, niech będzie pięknym wspomnieniem, dla pozostałych - zachętą, by dołączyli do nas w przyszłym roku!

Dziękujemy raz jeszcze:

- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za finansowe wsparcie inicjatywy,
- wójtowi gminy Łęka Opatowska panu Adamowi Kopisowi za przychylność, entuzjazm i pomoc,
- dyrektorce Szkoły Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach pani Izabeli Krzywańskiej za otwartość i wspaniałą organizację koncertu w szkole,
- proboszczowi parafii pw. św. Idziego w Siemianicach ks. kanonikowi Markowi Olszewskiemu za otwarcie kościoła na potrzeby koncertu i ogromną życzliwość,
- gospodarzowi Pałacu Szembeków w Siemianicach panu Józefowi Nawrotowi i jego Rodzinie za niezwykle gościnne przyjęcie, wsparcie, pomoc organizacyjną i rodzinną atmosferę.

Dziękujemy spadkobiercom rodu Szembeków z Siemianic za przyjęcie zaproszenia i liczną obecność w Siemianicach oraz za przygotowanie wystawy i udostępnienie rodzinnych pamiątek.

Mamy ogromną nadzieję, że jest to początek nowej, wspaniałej, muzycznej przygody w magicznym miejscu.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Fundacja Świat Możliwości

NIP: 7811873671

REGON: 301939394

KRS: 0000398777

NUMER KONTA BANKOWEGO:
56 2490 0005 0000 4530 9506 9162